W dzisiejszych czasach, koncepcja inkluzji edukacyjnej wyznacza kierunek transformacji systemu edukacji, który kładzie coraz większy nacisk na zapewnienie równego dostępu do nauki dla wszystkich studentów, niezależnie od ich indywidualnych cech, zdolności czy ograniczeń. Idea ta opiera się na przekonaniu, że każdy student ma prawo do pełnego uczestnictwa w procesie edukacyjnym oraz do korzystania z możliwości rozwoju swoich kompetencji i zdolności. W tym kontekście, wsparcie edukacyjne dla osób niepełnosprawnych oraz znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej staje się niezbędnym elementem realizacji celów inkluzji. Odpowiednio dobrana i konsekwentnie realizowana adaptacja jest kluczowa dla zapewnienia studentom pełnego dostępu do materiałów dydaktycznych oraz umożliwienia im efektywnego przyswajania wiedzy, co w konsekwencji przyczynia się do utrzymania wysokich standardów akademickich. Ten proces pozwala na ocenę studentów zgodnie z ich faktycznymi kompetencjami i osiągnięciami, eliminując ewentualne bariery wynikające z niepełnosprawności. Zrozumienie zasad wsparcia oraz działań zmierzających do poprawy dostępności w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej ma istotne znaczenie zarówno dla studentów z niepełnosprawnościami, jak i dla społeczności akademickiej jako całości. Wierzymy, że posiadanie tej wiedzy przyczyni się do budowania otwartego i zróżnicowanego środowiska akademickiego, które czerpie z bogactwa różnorodności swojej społeczności. W tym kontekście przekazujemy niniejszą broszurę, jako narzędzie wspierające tę ideę.

Pobierz Broszurę: Wsparcie edukacyjne dla osób niepełnosprawnych oraz znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej

mgr Beata Browarczyk, MBA
Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Projekt