Samorząd - Folder reklamowy

 

Dnia 14.11.2023 roku w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku odbyły się wybory do Samorządu Studenckiego pod kierunkiem mgr Beaty Browarczyk, opiekuna Samorządu Studenckiego oraz dr Marii Lutsyk, Prorektora ds. Organizacji i Kształcenia.

Do Rady Samorządu Studenckiego wybrano następujące osoby:

  1. Katarzynę Kobielę, studia II stopnia na kierunku pedagogika (studia niestacjonarne) – przewodniczący,
  2. Agatę Mocny - studia I stopnia na kierunku pedagogika (studia niestacjonarne) – wiceprzewodniczący,
  3. Wiktora Rusa, studia I stopnia na kierunku zarządzenie (studia niestacjonarne) – sekretarz,
  4. Natalię Woźniak, studia I stopnia na kierunku administracja (studia niestacjonarne) – członek,
  5. Krystiana Spasińskiego, studia I stopnia na kierunku administracja (studia niestacjonarne) – członek,
  6. Karolinę Wasiołka - studia II stopnia na kierunku pedagogika (studia niestacjonarne) – członek.

Samorząd Studentów Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku zainaugurował swoją działalność w październiku 2002 roku  (Regulamin Samorządu Studenckiego WSSE w Gdańsku). Od tego czasu działamy nieprzerwanie, stanowiąc forum wymiany studenckich pomysłów i postulatów, organizując cykliczne wybory do Samorządu oraz wytyczając plany i kierunki działania (Ramowy plan pracy Samorządu Studenckiego WSSE w Gdańsku).

Celem jest integracja środowiska studenckiego, podejmowanie przedsięwzięć o charakterze społeczno-charytatywnym, a także zapewnienie sprawnej komunikacji między grupami studenckimi, starostami, studentami i wykładowcami.

Samorząd Studencki inicjuje działania naukowe, które wspierają rozwój studentów, integrując ich ze środowiskiem akademickim i dając możliwość uczestnictwa w seminariach, konferencjach i badaniach naukowych. Współpracuje z innymi Uczelniami, Kołem Naukowym Nauczycieli Akademickich i Studentów PERIANDER’S, Przeglądem Samorządowym POMORZE przyczyniając się do wymiany wiedzy, doświadczeń i tworzenia wspólnych projektów, co sprzyja rozwojowi edukacyjnemu i badawczemu. Samorząd działa na rzecz budowania wizerunku uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz, współpracuje z interesariuszami zewnętrznymi, co pozwala na stworzenie silnej sieci kontaktów oraz promowanie uczelni jako miejsca akademickiego o wysokim standardzie.

mgr Beata Browarczyk
Opiekun Samorządu Studenckiego
Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku

 

 

mopshel 3

 

Projekt