Dnia 22.10.2022 roku w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku odbyły się wybory do Samorządu Studenckiego pod kierunkiem dr Justyny Cherchowskiej, opiekuna Samorządu Studenckiego oraz dr Marii Lutsyk, dziekana Wydziału Pedagogiki i Zarządzania.

 

Do Rady Samorządu Studenckiego wybrano następujące osoby:

  • Katarzynę Kobielę, studia II stopnia na kierunku pedagogika (studia niestacjonarne) – przewodniczący,
  • Katarzynę Mrozek, studia I stopnia na kierunku zarządzanie (studia niestacjonarne)– wiceprzewodniczący,
  • Oleksandra Nykolyn, studia I stopnia na kierunku zarządzanie (studia niestacjonarne) – sekretarz,
  • Wiktora Rusa, studia I stopnia na kierunku zarządzenie (studia niestacjonarne) – członek,
  • Magdalenę Fidyk, studia II stopnia na kierunku pedagogika (studia niestacjonarne) – członek,
  • Yehora Putilina, studia I stopnia na kierunku zarządzanie (studia stacjonarne) – członek.

Samorząd Studentów Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku zainaugurował swoją działalność w październiku 2002 roku (Regulamin samorządu studenckiego WSSE w Gdańsku). Od tego czasu działamy nieprzerwanie, stanowiąc forum wymiany studenckich pomysłów i postulatów, organizując cykliczne wybory do Samorządu oraz wytyczając plany i kierunki działania (Ramowy plan pracy samorządu studenckiego WSSE w Gdańsku).

Celem jest integracja środowiska studenckiego, podejmowanie przedsięwzięć o charakterze społeczno-charytatywnym, a także zapewnienie sprawnej komunikacji między grupami studenckimi, starostami, studentami i wykładowcami.

Na Uczelni działa Koło Naukowe Nauczycieli Akademickich i Studentów PERIANDER’S, które nawiązało współpracę z I LO im. Juliusza Słowackiego w Elblągu, w którym pomogło młodzieży założyć własne koło naukowe BIZ YES.

Koło uczelniane i Rada Ekspertów WSSE w Gdańsku wspiera działania obu kół naukowych (Koło Naukowe Nauczycieli Akademickich i Studentów PERIANDER’S oraz Koło naukowe BIZ YES). Na terenie szkoły organizuje cykl spotkań z nauczycielami akademickimi naszej Uczelni, w których również uczestniczy młodzież i nauczyciele z innych szkól średnich funkcjonujących w Elblągu. Uczniowie, podobnie jak studenci naszej Uczelni, mają możliwość uczestniczenia w otwartych seminariach naukowych organizowanych przez Uczelnię i wielu z tej możliwości korzysta. Koło Naukowe Nauczycieli Akademickich i Studentów PERIANDER’S opiekuje się klasą matematyczno-biznesową z I LO im. Juliusza Słowackiego w Elblągu. Realizuje tam cykl wykładów w ramach wspólnego projektu Uczelni i szkoły Zrozumieć Biznes.

Uczelniane koło naukowe zachęca studentów, a także absolwentów do publikowania artykułów w Przeglądzie Samorządowym POMORZE.

  

Projekt