logo rzeszow

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku w partnerstwie z Instytutem Ekonomii Środowiska i Transportu w Legnicy zapraszają Państwa do podjęcia w roku akademickim 2020/2021 studiów podyplomowych realizowanych w Rzeszowie na kierunkach:

 • Logistyka i transport
 • Kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich (możliwość studiów w języku angielskim)
 • Kompleksowe zarządzanie transportem i spedycją (możliwość studiów w języku angielskim)

Oferowane kierunki studiów są odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez lokalny rynek pracy. Będą one realizowane przez nauczycieli reprezentujących wiele ośrodków akademickich z całej Polski, a także praktyków legitymujących się bogatym doświadczeniem zawodowym.

OFERTA EDUKACYJNA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W RZESZOWIE 
 Czas trwania 2 semestry (12 zjazdów)
 Opłaty (informacja zostanie umieszczona niedługo)
Logistyka i transport

Studia realizowane przez praktyków dla osób, które pragną zdobyć wiedzę niezbędną do zarządzania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Są to studia łączące elementy wiedzy, umiejętności oraz kompetencji z zakresu zarządzania, produkcji, handlu, dystrybucji oraz narzędzi informatycznych. Program studiów stworzony w drodze konsultacji z przedstawicielami gospodarki.

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy w szerokorozumianej logistyce. Absolwenci studiów znajdą prace na stanowiskach związanych z projektowaniem procesów logistycznych, zarządzaniem produkcją i dystrybucją oraz kontrolą jakości.

Kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Program studiów na kierunku rolnictwo poza przedmiotami przyrodniczymi takimi jak: biologia, chemia, obejmuje przedmioty związane z nowoczesnymi technologiami produkcji rolniczej, organizacją i zarządzaniem oraz przedmioty kształtujące umiejętności praktyczne związane z posługiwaniem się narzędziami informatycznymi.
Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich (możliwość studiów w języku angielskim) Po ukończeniu studiów absolwent będzie mógł zajmować stanowisko pracownika Służby BHP w zakładzie produkcyjnym, handlowym czy usługowym mając obszerną bazę wiadomości bezpośrednio przydatnych podczas pracy w zawodzie. Ukończenie studiów podyplomowych Kompleksowe zarządzanie BHP bezpośrednio daje uprawnienia do wykonywania zawodu starszego inspektora ds. BHP, a po roku praktyki w zawodzie, gdzie absolwent będzie doskonalił swoje umiejętności i poznawał nowe możliwości rozwiązywania pojawiających się w praktyce zawodowej problemów – specjalisty ds. BHP, będąc specjalistą ds. BHP można już zajmować stanowiska kierownicze w wieloosobowych komórkach BHP w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych lub usługowych. 
Kompleksowe zarządzanie transportem i spedycją (możliwość studiów w języku angielskim)

Obszar specjalności obejmuje kompleksową wiedzę z zakresu zarządzania operacjami transportowymi przedsiębiorstwa, flotą transportową, dostawami i przewozem ładunków, a także z zakresu spedycji - czyli organizowania i planowania transportu i przewozu, jego ubezpieczenia i rozliczenia zleceń transportowych.

Studia przygotują Cię do stosowania obowiązujących norm prawnych w transporcie krajowym i międzynarodowym oraz budowania i zarządzania relacjami przewoźnika z klientami w środowisku międzynarodowym. W ramach specjalności zdobędziesz praktyczną wiedzę z zakresu systemów informatycznych i technologii cyfrowych w transporcie oraz ich wykorzystania w monitorowaniu transportu i zarządzaniu działalnością transportową.

 

Zapraszamy też do zapoznania się z ofertą studiów I oraz II stopnia:

Studia I stopnia:

 • Zarządzanie transportem i logistyką z elementami spedycji
 • Logistyczne zarządzanie transportem kolejowym
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie orgganizacjami pozarządowymi
 • Zarządzanie strategią rolniczą

Studia II stopnia:

 • Edukacja obywatelska i zarządzanie państwem
 • Doradztwo zawodowe i zarządzanie personelem
 • Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe

 

REKRUTACJA NA STUDIA


Link do rejestracji:  REKRUTACJA ONLINE

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie:https://instytutckzedu.eu/

 

Opłaty wpisowej oraz opłaty czesnego należy dokonywać na konto:
Instytut Ekonomii środowiska i Transportu w Legnicy, Pl. Słowiański 1/411, 59-200 Legnica
Nr konta: 90 1140 2004 0000 3602 8012 9696

 

SZCZEGÓLOWE INFORMACJE DOTYCZACE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W RZESZOWIE
udzielane są telefonicznie przez Dyrektora Instytutu Ekonomii środowiska i Transportu w Legnicy Pawła Andrzejczyka
telefon: + 48 608 889 466, email: sekretariat@instytutckz.edu.pl

Projekt