Erasmus+ 2021-2027

Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna otrzymała Kartę ECHE (Erasmus
Charter for Higher Education- ECHE- 2021-27).
Karta ECHE umożliwia ubieganie się o fundusze związane z realizacją programu Erasmus+

Erasmus+ 2021-2027 to program Komisji Europejskiej oferujący m.in. dofinansowanie wyjazdów stypendialnych dla studentów, kadry dydaktycznej i administracyjnej.

Projekt