Zespoły badawcze

A. 1XI.2020. Zespoły naukowe (Z). 20.21-1
B. 16.V.21. Zespoły naukowe (P). 20.21-1

 

Niektóre tematy badawcze realizowane w Uczelni

 
Szkolenie i wychowanie w Polskiej Marynarce Wojennej
Zespół pod kierunkiem dra hab. Dariusza Nawrota, prof. WSSE - Kierownika katedry pedagogiki
Badania są prowadzone w Centralnym Archiwum Wojskowym, Archiwum Instytutu im. Generała Władysława Sikorskiego w Londynie.

 

Efektywność kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej
Zespół pod kierunkiem dr Iwony Borawskiej
Badania są prowadzone w szkołach podstawowych z terenu woj. podlaskiego.

 

Pozyskiwanie ciepła odpadowego w Bałtyckim Klastrze Ekoenergetycznym
Zespół pod kierunkiem dra inż. Sławomira Niecko, prof. WSSE
Badania są prowadzone w przedsiębiorstwach z Klastra Ekoenergetycznego woj. pomorskiego wspólnie z naukowcami z wybranych uczelni.

 

Motywowanie uczniów do nauki
Zespół pod kierunkiem dra Romana Gawrycha – Rektora WSSE
Badania są prowadzone w szkołach różnego typu z terenu woj. mazowieckiego, podlaskiego i pomorskiego.

 

Polityka regionalna samorządu pomorskiego
Zespół pod kierunkiem dra Grzegorza Grzelaka
Badania są prowadzone w Instytucjach samorządowych woj. pomorskiego

 

Z badań prowadzonych przez studentów

 

  1. Wymagania stawiane nauczycielowi przyszłości
  2. Przyczyny trudności w osiąganiu sukcesów przez współczesnych polskich pedagogów

Projekt