W Palmową Niedzielę
(…) Niebo czystym błękitem połyska...
Tak rozgłośnie dzwon bije w kościele!...
Aż się czegoś radują ludziska
w tę wiosenną Palmową Niedzielę.
                                   Alina Kwiecińska

Wielki Tydzień – Wielkie Tajemnice
W Wielkim Tygodniu wiele tajemnic,
W które nam wierzyć trzeba.
Chrystus zostawia samego siebie
W zwykłym kawałku chleba. (…)

Gdy w Wielki Czwartek będziesz w kościele,
To dziękuj z serca całego:
Za dar Najświętszej Eucharystii
I za kapłana każdego.

A w Wielki Piątek pomyśl z wdzięcznością
O męce Zbawiciela,
Który tak bardzo ukochał ludzi,
Że za ich grzechy umierał.

Więc krzyż ucałuj, klęknij przy grobie
Nie trać iskry nadziei,
Bo dnia trzeciego Jezus zmartwychwstał;
Stąd radość jest niedzieli. (…)
                                  Alina Paul

Wielkanocny pacierz
Nie umiem być srebrnym aniołem –
ni gorejącym krzakiem –
Tyle zmartwychwstań już przeszło –
a serce mam byle jakie.

Tyle procesji z dzwonami –
tyle już Alleluja –
a moja świętość dziurawa
na ćwiartce włoska się buja. (…)
                                   ks. Jan Twardowski

 alleluja

Kiedy Wielka Noc nastanie…
Kiedy Wielka Noc nastanie,
życzę Wam na Zmartwychwstanie
dużo szczęścia i radości,
które niech zawsze gości
w dobrym sercu, w jasnej duszy
i niech wszystkie żale zgłuszy!
                                   Stanisław Wyspiański

Projekt