Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj więcej »
PRZEGLĄD SAMORZĄDOWY

kwiecien2021okladka


Ze strategii rozwoju Uczelni…

 (…) Przeprowadzone w uczelni badania, obejmujące prognozę rynku pracy na rok 2020 w regionie pomorskim, a także regionach ościennych, wykazały zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu kierowania podmiotami szeroko pojętej ekonomii społecznej, handlu, finansistów, inżynierów. To dla nich będzie najwięcej ofert pracy w najbliższych latach. W praktyce chodzi również o przygotowywanie kadry pedagogicznej i zarządzającej, która będzie odpowiadała wymogom współczesnych problemów i potrzebom szkół, placówek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych, jak również innych organizacji i instytucji zajmujących się rozwiązywaniem występujących potrzeb społecznych związanych z różnymi aspektami zarządzania i pedagogiki.

Odnoszenie sukcesów, w gospodarce rynkowej, w znacznym stopniu polega na umiejętności dostosowywania się do  zmieniających się warunków. Dotyczy to m.in. rolnictwa gdzie wiedza odgrywa ogromną rolę. Tymczasem z licznych badań wynika, że stan wykształcenia rolników polskich jest jednym z czynników hamujących postęp i przemiany w rolnictwie oraz wpływa negatywnie na konkurencyjność jakościową zasobów ludzkich. Tłumaczy to powolne zmiany w jego strukturze agrarnej oraz niekorzystne tendencje w obszarze zatrudnienia. Pod względem poziomu wykształcenia, a zwłaszcza wyższego, polskich rolników dzieli znaczny dystans wobec rolników z większości krajów Europy Zachodniej. Jednakże obniżanie się wieku populacji i wzrost zainteresowania zwiększaniem poziomu wykształcenia rolników wskazuje na rosnące możliwości i szanse stosowania przez nich innowacyjnych rozwiązań w produkcji i jej organizacji. Należy zatem oczekiwać, że pomocną w tym zakresie może okazać się oferta WSSE związana z planowanym uruchomieniem kierunku studiów Inżynieria Rolnicza i Leśna wpisująca się w nurt przemian polskiego rolnictwa dotyczących głównie zmian w obrębie struktury jego sił wytwórczych.

W świetle przedstawionych rezultatów badań Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku pragnie wyposażać absolwentów zarówno w specyficzne kompetencje zawodowe (tzw. stanowiskowe), jak i w kompetencje uniwersalne, wśród których szczególne miejsce zajmuje elastyczność i adaptacyjność. Pierwsze są niezbędne do samodzielnej i efektywnej pracy w określonym zawodzie, na określonym stanowisku, drugie zaś wiążą się z umiejętnością radzenia sobie w warunkach dynamicznych zmian w sferze życia zawodowego i stają się nieodzowne w realizacji współczesnego modelu kariery. W WSSE niezbędnym staje się wprowadzenie i krzewienie przekrojowego podejścia do nauczania, uczenia się i oceny pomagającego studentom i słuchaczom w zdobyciu szerszych horyzontów, rozwoju ducha przedsiębiorczości i innowacji. Wyniki studentów w nauce powinny być oceniane na podstawie jasno zdefiniowanych efektów uczenia się, uzgodnionych w ramach partnerskiej współpracy z wszystkimi nauczycielami prowadzącymi  dane zajęcia.  (…)