Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj więcej »logoLO2Oferta edukacyjna

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku jest szkołą kształcącą w systemie zaocznym. Oznacza to, że zajęcia odbywają się tylko w soboty i niedziele, średnio dwa weekendy w miesiącu. Nasza szkoła umożliwia zdobycie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Po zdobyciu wyksztalcenia średniego możliwa jest kontynuacja nauki w szkołach policealnych, natomiast świadectwo dojrzałości upoważnia do rozpoczęcia nauki na uczelni wyższej (Absolwenci naszego Liceum otrzymują atrakcyjne zniżki na podjęcie studiów w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku).
Oferta edukacyjna zależna jest od posiadanego dotychczas wykształcenia:


I. Absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej albo 3-letniego gimnazjum
Państwa nauka w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku trwać będzie 6 semestrów.
Semestr I i II to realizacja następujących przedmiotów: język polski, język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, matematyka, informatyka, fizyka, biologia, geografia, chemia. Nie obawiajcie się Państwo liczby przedmiotów! Będą one realizowane w ciągu dwóch semestrów. Nasi nauczyciele, w oparciu o przygotowane programy nauczania, wprowadzą Państwa w tematykę tych zajęć oraz wyposażą w niezbędną wiedzę przewidzianą w podstawie programowej.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami od III semestru realizować Państwo będziecie już tylko: język polski, język angielski, matematykę oraz dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym.
Po sześciu semestrach wytrwałej pracy otrzymacie Państwo świadectwo ukończenia szkoły średniej. Oprócz tego będziecie Państwo mogli przystąpić do egzaminu maturalnego.


II. Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Państwa nauka w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku trwać będzie 4 semestry. Rozpoczniecie Państwo edukację od razu od III semestru.
Przedmioty, które będziecie Państwo realizować to: język polski, język angielski, matematykę oraz dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym.
Po czterech semestrach wytrwałej pracy otrzymacie Państwo świadectwo ukończenia szkoły średniej. Oprócz tego będziecie Państwo mogli przystąpić do egzaminu maturalnego.


III. Osoby, które w trakcie nauki chcą przenieść się do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Liceum Ogólnokształcącego bądź Technikum
Czas trwania Państwa nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku zależeć będzie od tego, z którego roku przechodzicie Państwo do naszej szkoły. W tym wypadku decyzja jest podejmowana indywidualnie dla każdego Kandydata przez Dyrektora Szkoły.