Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj więcej »
PRZEGLĄD SAMORZĄDOWY


DOTACJE NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DOTACJE NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Szanowni studenci informujemy, iż do dnia 31 stycznia 2019 r. można złożyć dokumenty rekrutacyjne dot. projektu dotacyjnego.

Maksymalna kwota dofinansowania przyznana jednorazowo: 24 330,24 PLN
Wsparcie pomostowe dla osób, które otrzymają dotacje: 2 000 PLN miesięcznie/6 miesięcy (12 miesięcy dla 50% osób, które otrzymają dotacje)

Kto może wziąć udział w projekcie? (należy spełniać WSZYSTKIE KRYTERIA!)
1. Osoby mieszkające na terenie województwa pomorskiego.
2. Osoby poniżej 30 roku życia, osoby powyżej 50 roku życia lub osoby z niepełnosprawnościami lub o niskich kwalifikacjach zawodowych.
3. Pracownicy przewidziani do zwolnienia, którzy znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego (umowa o pracę/zlecenie/o dzieło - nie ma to znaczenia) lub osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących
pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Jak wygląda projekt? 
1. Przesłanie dokumentów rekrutacyjnych.
2. Ocena dokumentów rekrutacyjnych i kwalifikacja do projektu.
3. Rozmowa z doradcą zawodowym.
4. Szkolenie z podstaw przedsiębiorczości i pisania biznesplanu.
5. Składanie wniosku o dotacje.
6. Ocena formalna i merytoryczna wniosków. Przyznanie dotacji.
7. Założenie działalności gospodarczej (o ile nie została założona wcześniej w trakcie projektu).
8. Podpisanie umowy. Wypłata dotacji. Przyznanie wsparcia pomostowego.

Ile czasu należy utrzymać działalność?
Min. rok od założenia.

Zgłoszenia mailowe oraz zapytania prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tytuł maila: Dotacja na założenie WDG – zgłoszenie lub Dotacja na założenie WDG - zapytanie.
W odpowiedzi otrzymacie Państwo komplet dokumentów rekrutacyjnych oraz dalsze instrukcje.

 

Harmonogram pracy Dziekanat i Kwestura w grudniu i styczniu

PUBLIKACJE WSSE W SPRZEDAŻY

tekst alternatywny

Zapraszamy do lektury - nowe wydanie "Przeglądu Samorządowego Pomorze"

Zapraszamy do lektury nowego wydania "Przeglądu Samorządowego Pomorze", regionalnego miesięcznika województwa pomorskiego, prezentującego wydarzenia, inicjatywy i projekty na szczeblu wojewódzkim, miejskim, powiatowym i gminnym. 

Nowy numer do pobrania: KLIKNIJ TUTAJ.

Pismo przewodnie Przeglądu Samorządowego Pomorze

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że od marca br. Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, kształcąca na kierunkach: pedagogika i zarządzanie, została Wydawcą Przeglądu Samorządowego Pomorze. Wydaniem czerwcowym wznawiamy jego publikację.
Redaktorem naczelnym pisma została Agnieszka Józwowska, prawnik, nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, a redaktorem prowadzącym bardzo dobrze znana wielu z Państwa dziennikarka – Anna Kłos. Nie zmienią się natomiast priorytety czasopisma, które nadal wspierać będzie samorządy w ich dążeniach podejmowanych dla dobra lokalnych społeczności i mieszkańców województwa. Mamy też zamiar poszerzyć formułę wydawnictwa o dział: nauka, edukacja, biznes, ponieważ są to dziedziny wywierające bardzo duży wpływ na samorządową rzeczywistość. Będziemy starali się również przekazywać ważne, bieżące informacje o działaniach Wojewody Pomorskiego jako przekaźnika istotnych spraw spośród działań rządu i parlamentu, aczkolwiek z wykluczeniem różnego typu kwestii partyjnych, czy osobistych sporów.
     Głównym celem czasopisma będzie ukazywanie i promocja bieżącej działalności jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim, miejskim, powiatowym i gminnym. W formie wywiadów, reportaży i sprawozdań oraz rozmaitych relacji będziemy przekazywać informacje z przebiegu imprez i przedsięwzięć związanych z kulturą, turystyką, gospodarką czy sportem, a poprzez artykuły przygotowywane przez różnych specjalistów będziemy ukazywali najnowsze osiągnięcia i rozwiązania związane z nauką, edukacją, biznesem i nowymi, interesującymi projektami.  
Przegląd Samorządowy Pomorze w wersji papierowej dostarczany będzie do jednostek samorządu terytorialnego, szkół i placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, osób prowadzących działalność gospodarczą, jak też do instytucji naukowych z terenu województwa pomorskiego, dzięki czemu trafiać będzie nie tylko do władz i urzędników, ale również mieszkańców województwa pomorskiego. Z racji tego, że nasze pismo posiadać będzie również wersję internetową (strona internetowa, facebook, instagram) oraz współpracuje z biurami poselskimi docierać będziemy do pomorskich europosłów, więc treści w nim zawarte trafiać będą do parlamentarzystów europejskich i władz Unii Europejskiej oraz zainteresowanych osób i instytucji z terenu całego kraju i zagranicy.
Liczymy na współpracę Państwa, zarówno w zakresie przekazywania nam przez Państwa informacji o ważnych dla Was sprawach i wydarzeniach, jak i w sferze reklamowo-sponsorskiej, do czego serdecznie zapraszamy.


W imieniu Wydawcy

 prof. zw. dr hab. Zbigniew Endler
Prorektor ds. Strategii i Rozwoju Uczelni
dr Roman Gawrych
Rektor
Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej
w Gdańsku

RODO

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku stosując przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO”, zgodnie z art. 15 RODO informuje:

  • Administratorem Twoich danych osobowych jest Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 192, ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk (zwana dalej WSSE).
  • Przetwarzamy pozyskane od Ciebie dane osobowe na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji oraz świadczenia usług oświatowych.
  • Przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte z złożonej przez Ciebie w toku procesu rekrutacyjnego dokumentacji. W szczególności przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:

- dane identyfikacyjne: PESEL (a w przypadku gdy osoba nie posiada nr PESEL- serię i nr dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia;
- dane kontaktowe: adresowe w tym do korespondencji drogą elektroniczną oraz nr telefonu.

  • Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom w rozumieniu RODO:

- podmiotom świadczącym usługę hostingową strony internetowej WSSE;
- podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją umów zawartych przez WSSE w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych;
- podmiotom, którym WSSE udostępnia dane osobowe niezbędne do świadczenia usług na rzecz WSSE na podstawie zawieranych umów.

  • Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub realizacji celu, dla którego są przetwarzane.
  • Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
- prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych - jeżeli podstawą przetwarzania nie jest obowiązek prawny,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
- prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację- w przypadkach, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
- prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa korespondencję, a także (w przypadku zgody na marketing) w celu promocji i reklamy produktów i usług WSSE.
  • Zgodę na przetwarzanie danych można odwołać w dowolnym momencie za pośrednictwem kontaktu mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z WSSE, pod nr: 585005206 lub mailowo:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..