Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj więcej »
PRZEGLĄD SAMORZĄDOWY

okladka sierpien 2019


Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku jest niepubliczną Uczelnią zawodową, założoną 31 stycznia 2001 roku, wpisaną do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 192.

Siedzibą uczelni jest miasto Gdańsk. Uczelnia może prowadzić działalność także poza swoją siedzibą, w szczególności tworząc jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 85 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.


…ZE STRATEGII ROZWOJU UCZELNI

(…) Posłannictwem i misją Uczelni jest kształcenie cenionych absolwentów, wyposażonych we wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w życiu osobistym i zawodowym opartym na wiedzy oraz wnoszenie trwałego wkładu w naukowe poznanie świata i włączanie się w rozwiązywanie jego współczesnych problemów. (…)

(…) Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku przyjmuje zasadę, że podstawowym celem nauczania na realizowanych kierunkach jest przekazywanie wiedzy teoretycznej oraz rozwijanie praktycznych umiejętności niezbędnych do sprostania wymaganiom współczesnej gospodarki i rynku pracy. Jednocześnie w toku kształcenia należy promować aktywne postawy obywatelskie, normy etyczno-moralne i wzorce zachowań, wyróżniające profesjonalnych i odpowiedzialnych menedżerów oraz pedagogów. Istotna rola przypada tu trosce o zachowanie standardów jakości kształcenia, bowiem jakość i efektywność kształcenia  w dużym stopniu przyczyniają się do rozwijania szeroko pojętego  kapitału ludzkiego, w tym intelektualnego, i tworzenia podstaw społeczeństwa obywatelskiego. Odbywać się to powinno w takiej atmosferze i warunkach, aby z dobrodziejstw edukacji na poziomie studiów wyższych mogły skorzystać wszystkie zainteresowane osoby, bez względu na swój światopogląd oraz różnorodne problemy i sytuacje życiowe. Główną motywacją do zdobycia wykształcenia na poziomie studiów wyższych powinna być potrzeba stawania się coraz lepszym  i doskonalszym człowiekiem. (…)


 

WŁADZE UCZELNI


Organy kolegialne
Senat Uczelni
dr Roman Gawrych – Przewodniczący
dr hab. Marek Marczewski, prof. WSSE                       
dr inż. Jarosław Rudnicki
dr inż. Sławomir Niecko, prof. WSSE
mgr Justyna Baczewska
dr Grażyna Kartawa-Maślakiewicz
dr Bogusław Gałka
Katarzyna Frączewska
Tomasz Chmura
Maciej Piktel
Urszula Gadziejewska
Beata Rus


Rada Wydziału Pedagogiki i Zarządzania
dr inż. Jarosław Rudnicki
dr inż. Sławomir Niecko, prof. WSSE
dr Aleksandra Chmielewska
mgr Justyna Baczewska
Katarzyna Frączewska
Ewa Papciak
Beata Rus


Organy jednoosobowe
Rektor: dr Roman Gawrych
Dziekan Wydziału Pedagogiki i Zarządzania: dr inż. Jarosław Rudnicki
Prodziekan Wydziału Pedagogiki i Zarządzania: dr inż. Sławomir Niecko, prof. WSSE
                                                                                      mgr Justyna R. BaczewskaSAMORZĄD STUDENCKI
Przewodnicząca: Beata Rus
Zastępca Przewodniczącej: Tomasz Chmura
Skarbnik: Zbigniew Bastek
Sekretarz: Marzena Korycińska


ORGANIZACJA UCZELNI

Podstawową jednostką organizacyjną w Uczelni jest Wydział Pedagogiki i Zarządzania.

BIBLIOTEKA

Dyrektor: mgr Agnieszka Józwowska (obecnie na urlopie macierzyńskim)

 

Biuro Karier i Promocji Uczelni


Dziekanat
Kierownik: Katarzyna Frączewska

Kwestura
Kwestor: mgr Marzena Rynkiewicz
Referent ds. księgowości: Jolanta Śliwińska

Akademickie Biuro Karier
Kierownik: mgr Agnieszka Józwowska


Archiwum (zadania przewidziane dla archiwum realizuje dziekanat)

INSTYTUTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W GDAŃSKU I W OSTROŁĘCE
Dyrektor: mgr Justyna R. Baczewska

 

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, jest niepubliczną Uczelnią zawodową, założoną 31 stycznia 2001 roku, wpisaną do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 192. 


Siedzibą uczelni jest miasto Gdańsk. Uczelnia może prowadzić działalność także poza swoją siedzibą, w szczególności tworząc jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 85 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.