Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj więcej »
PRZEGLĄD SAMORZĄDOWY

kwiecien2021okladka


Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku jest niepubliczną Uczelnią zawodową, założoną 31 stycznia 2001 roku, wpisaną do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 192.

Siedzibą uczelni jest miasto Gdańsk. Uczelnia może prowadzić działalność także poza swoją siedzibą, w szczególności tworząc jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 85 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.


…ZE STRATEGII ROZWOJU UCZELNI

(…) Posłannictwem i misją Uczelni jest kształcenie cenionych absolwentów, wyposażonych we wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w życiu osobistym i zawodowym opartym na wiedzy oraz wnoszenie trwałego wkładu w naukowe poznanie świata i włączanie się w rozwiązywanie jego współczesnych problemów. (…)

(…) Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku przyjmuje zasadę, że podstawowym celem nauczania na realizowanych kierunkach jest przekazywanie wiedzy teoretycznej oraz rozwijanie praktycznych umiejętności niezbędnych do sprostania wymaganiom współczesnej gospodarki i rynku pracy. Jednocześnie w toku kształcenia należy promować aktywne postawy obywatelskie, normy etyczno-moralne i wzorce zachowań, wyróżniające profesjonalnych i odpowiedzialnych menedżerów oraz pedagogów. Istotna rola przypada tu trosce o zachowanie standardów jakości kształcenia, bowiem jakość i efektywność kształcenia  w dużym stopniu przyczyniają się do rozwijania szeroko pojętego  kapitału ludzkiego, w tym intelektualnego, i tworzenia podstaw społeczeństwa obywatelskiego. Odbywać się to powinno w takiej atmosferze i warunkach, aby z dobrodziejstw edukacji na poziomie studiów wyższych mogły skorzystać wszystkie zainteresowane osoby, bez względu na swój światopogląd oraz różnorodne problemy i sytuacje życiowe. Główną motywacją do zdobycia wykształcenia na poziomie studiów wyższych powinna być potrzeba stawania się coraz lepszym  i doskonalszym człowiekiem. (…)

WŁADZE UCZELNI

 

ORGANY KOLEGIALNE:

Senat

Przewodniczący: dr Roman Gawrych – Rektor Uczelni

dr hab. Kazimierz Korab prof. WSSE

dr inż. Zygmunt Mietlewski prof.WSSE  

dr inż. Sławomir Niecko prof. WSSE        

dr inż. Jarosław Rudnicki

mgr Justyna R. Baczewska

dr hab. Marek Marczewski prof. WSSE 

ks. dr hab. Józef Kożuchowski prof. WSSE 

dr Grażyna Kartawa-Maślakiewicz

dr Bogusław Gałka prof.WSSE

mgr Katarzyna Frączewska-Wójt

Maciej Piktel

Marzena Zienkiewicz

Rada Wydziału Pedagogiki i Zarządzania 

Przewodniczący: dr hab. Kazimierz Korab prof. WSSE – Dziekan

dr inż. Jarosław Rudnicki

dr inż. Sławomir Niecko prof. WSSE

dr Aleksandra Chmielewska prof. WSSE

mgr Justyna R. Baczewska

Marzena Zienkiewicz

Maciej Piktel 

 

ORGANY JEDNOOSOBOWE:

Rektor

dr Roman Gawrych

Prorektor ds. Strategii i Rozwoju Uczelni

dr inż. Zygmunt Mietlewski prof. WSSE

Prorektor ds. Organizacji i Jakości Kształcenia

dr hab Grzegorz Grochowski prof.WSSE

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Zarządzania
p.o. Dziekana dr hab. Grzegorz Grochowski prof.WSSE

Prodziekan ds. Praktyk Studenckich i Kształcenia Ustawicznego
dr inż. Sławomir Niecko prof. WSSE

Prodziekan ds. Organizacji i Jakości Kształcenia

dr inż. Jarosław Rudnicki

Prodziekan ds. Administracji

mgr Justyna R. Baczewska 

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Rektorat

Dziekanat

Kierownik: mgr Katarzyna Frączewska-Wójt

Kwestura

Kwestor: mgr Marzena Rynkiewicz

Referent ds. księgowości: Jolanta Śliwińska 

Biblioteka

Dyrektor: dr Bogusław Gałka prof. WSSE

Instytut Kształcenia Zawodowego w Gdańsku

Dyrektor: mgr Katarzyna Frączewska-Wójt

Instytut Kształcenia Zawodowego w Ostrołęce

Dyrektor: mgr Justyna R. Baczewska

Akademickie Biuro Karier i Promocji

Archiwum

Zadania realizuje Kwestura w porozumieniu z Dziekanatem

 

KOMISJE, ZESPOŁY, WYDAWNICTWA  

Komisja Rekrutacyjna

Przewodnicząca: dr Aleksandra Chmielewska prof. WSSE

Komisja Stypendialna

I instancja: Przewodniczący: dr inż. Jarosław Rudnicki – Prodziekan. ds. Organizacji i Jakości Kształcenia

II instancja: Przewodniczący: dr inż. Zygmunt Mietlewski prof. WSSE – Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni (działający z upoważnienia Rektora)

Komisja dyscyplinarna ds. studenckich

Przewodniczący: dr Bogusław Gałka prof. WSSE

Komisja dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich

Przewodniczący: prof. dr hab. Marek Marczewski

Zespół ds. Jakości Kształcenia

Przewodnicząca: dr Aleksandra Chmielewska prof. WSSE

Wydawnictwo Sofia            

Kierownik: prof. dr hab. Marek Marczewski

Czasopismo Przegląd Samorządowy Pomorze

Redaktor Naczelny: mgr Krystian Tafliński

 

INNI KIEROWNICY PRZEDSIĘWZIĘĆ

Studia podyplomowe:

mgr Justyna R. Baczewska

mgr Iwona M. Cwalińska

mgr Katarzyna Frączewska-Wójt

mgr Emilia Mrozek

Praktyki studenckie

Samorząd Studencki

Przewodniczący: Aleksandra Bujak

Opiekun: mgr Katarzyna Frączewska-Wójt

Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych

mgr Paulina Reglińska

 

NAUCZYCIELE AKADEMICCY

prof. dr hab. Ryszard Andruszkiewicz

ks. prof. dr hab. Józef Kożuchowski

prof. dr hab. Jolanta Łodzińska

prof. dr hab. Piotr Magier

prof. dr hab. Grzegorz Majkowski

prof. dr hab. Marek Marczewski

prof. dr inż. Zygmunt Mietlewski

prof. dr inż. Sławomir Niecko

prof. dr hab. Wojciech Turek

prof. dr Aleksandra Chmielewska

prof. dr Bogusław Gałka

dr inż. Jarosław Rudnicki

dr Iwona Borawska

dr Dorota Czyż

dr Roman Gawrych

dr Grzegorz Grzelak

dr Agnieszka Iłendo-Milewska

dr Grażyna Kartawa-Maślakiewicz

dr Piotr Kosiak

dr Waldemar Kunz

dr Andrey Lymar

dr Janusz Obrębski

dr Mieczysław Raś

dr Anna Sternicka

dr Paulina Szczerbo-Sawicka

dr Iwona Wirkus-Romanowska

dr Mirosława Wójtowicz

mgr Justyna R. Baczewska

mgr Tomasz Badulski

mgr Beata Browarczyk

mgr Iwona M. Cwalińska

mgr Wioletta Domurad-Pragacz

mgr Katarzyna Dragow-Kubeł

mgr Agnieszka Fąk-Mróz

mgr Katarzyna Frączewska

mgr Magdalena Jabłońska

mgr Damian Krom

mgr Ewa Kroplewska-Kuśnierz

mgr Witold Krukowski

mgr Anna Kuliś

mgr Łukasz Kuśnierz

mgr Katarzyna Lalko

mgr Emilia Mrozek

mgr Eugeniusz M. Nowicki

mgr Anna Płoska

mgr Arkadiusz Radomski

mgr Marzena Rawa-Kotowska

mgr Paulina Reglińska

mgr Urszula Sierżant

mgr Krystian Tafliński

mgr Iwona Tłomacka

mgr Anna Wirska

mgr Agnieszka Zalewska

mgr Krzysztof Żebrowski