Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj więcej »
PRZEGLĄD SAMORZĄDOWY

kwiecien2021okladka


Wybrane myśli i zagadnienia związane z wyzwaniami dotyczącymi współczesnej edukacji

 

Podstawowym warunkiem rozwoju człowieka jest wolność rozumiana jako władza nad sobą.
Sz. Skrzypiec

Głównym klientem szkoły jest gospodarka.
Szkoła jest tyle warta, ile wart jest nauczyciel.
                                                                                A.F. Diesterweg

(…) Cały świat konkuruje dzisiaj ze sobą dwoma elementami: kwalifikacjami i płacami – na tym m.in. polega globalizacja. Nie mamy żadnej szansy, żeby wygrać płacowo z Dalekim Wschodem, możemy natomiast – z krajami wysoko rozwiniętymi, dopóki jesteśmy od nich biedniejsi. Im bliżej poziomu krajów europejskich będziemy, tym konkurowanie kosztami pracy będzie trudniejsze. Ale zawsze możemy konkurować kwalifikacjami. I stąd taka wielka rola edukacji i pęd do wyższego wykształcenia. Jedyną drogą rozwoju jest tworzenie zaawansowanego technologicznie przemysłu, który wykorzystuje wysoko wykwalifikowaną kadrę, ją zaś trzeba zawczasu wykształcić. (…)    

(…) Szkoła nie tylko uczy zawodu, ale też tworzy bazę do zmiany zawodu, uzupełniania kwalifikacji, kształcenia się poprzez pracę, w ciągu całego życia. (…)

(…) Mamy w szkołach kadrę nauczycieli zawodu oderwaną od praktyki, z wiedzą technologicznie przestarzałą. Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” postuluje, żeby obowiązkiem (odpowiednio finansowanym) tych nauczycieli było odbywanie stażu zawodowego w firmach, po którym wracaliby do szkoły z rzeczywistym doświadczeniem w zawodzie, którego uczą. (…)
U. Sztanderska

(…) To racjonalne, by szkoła była miejscem, w którym rządzą prawa rozumu, a nie zła rutyna i fatalny obyczaj, w dodatku podporządkowane różnym urzędniczym wymaganiom. (…)

(…) wszelkie negatywne zjawiska w kulturze pracy szkoły, (…) sto przede wszystkim wytwór ludzi, a nie żadnych narzuconych odgórnie reguł. (…)
A. Sobala-Zbroszczyk

Uznaje się, że kompetencje nauczycieli są jednym z podstawowych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego. Jako najbardziej przydatne wydaje się, iż można uznać kompetencje nauczycielskie w ujęciu K. Denek. Przedstawił on je jako:
a)    kompetencje prakseologiczne, wyrażające się skutecznością nauczyciela w planowaniu, organizowaniu, kontroli i ocenie procesów edukacyjnych;
b)    kompetencje komunikacyjne, wyrażające się w skuteczności zachowań językowych w sytuacjach edukacyjnych;
c)    kompetencje współdziałania, manifestujące się skutecznością zachowań prospołecznych i sprawnością działań integracyjnych;
d)    kompetencje kreatywne, objawiające się w innowacyjności i niestandardowości działań nauczycielskich;
e)    kompetencje informatyczne, uwidaczniające się w sprawnym korzystaniu z nowoczesnych źródeł informacji;
f)    kompetencje moralne, wyrażające się w zdolności do pogłębionej refleksji moralnej przy ocenie dowolnego czynu etycznego.
Przedstawione kompetencje warunkują ukształtowanie pożądanych kompetencji u młodych Europejczyków – absolwentów szkół średnich.
-    Porozumiewanie się w języku ojczystym
-    Porozumiewanie się w językach obcych
-    Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje w zakresie nauk technicznych
-    Kompetencje informatyczne
-    Umiejętność uczenia się
-    Kompetencje społeczne i obywatelskie
-    Inicjatywność i przedsiębiorczość
-    Świadomość i ekspresja kulturalna

 

skladniki